පැණි රසකාරක

 • Food Grade High Purity Top quality Sweeteners Dextrose Monohydrate

  ආහාර ශ්‍රේණියේ ඉහළ සංශුද්ධතාවය ඉහළම තත්ත්වයේ රසකාරක ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් මොනොහයිඩ්‍රේට්

  නිෂ්පාදන නාමය:ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් මොනොහයිඩ්‍රේට්
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය: 1000kgs
  සැපයුම් හැකියාව:මසකට ටොන් 1000ක්
  වරාය:ෂැංහයි/කිංඩාඕ/ටියැන්ජින්

  ගෙවන්නන්t වාරය:T/T;L/C;D/P;D/A
  CAS අංකය:5996-10-1
  පෙනුම:ස්ඵටිකරූපී කුඩු
  අණුක සූත්‍රය:C6H12O6
  රාක්ක ආයු කාලය:අවුරුදු 2 ක්
  ආරම්භක ස්ථානය:චීනය

 • Food Additive Crystalline Frutose

  ආහාර ආකලන ස්ඵටිකරූපී ෆෲටෝස්

  නිෂ්පාදන නාමය:ස්ඵටිකරූපී ෆෲක්ටෝස්
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය: 1000kgs
  සැපයුම් හැකියාව:මසකට ටොන් 5000ක්
  වරාය:ෂැංහයි/කිංඩාඕ/ටියැන්ජින්
  ගෙවන්නන්t වාරය:T/T;L/C;D/P;D/A
  CAS අංකය:57-48-7
  පෙනුම:සුදු ස්ඵටික කුඩු
  අණුක සූත්‍රය:C6H12O6
  රාක්ක ආයු කාලය:අවුරුදු 2 ක්
  ආරම්භක ස්ථානය:චීනය

 • Food Grade Sweeteners Liquid Glucose

  ආහාර ශ්‍රේණියේ රසකාරක දියර ග්ලූකෝස්

  නිෂ්පාදන නාමය:දියර ග්ලූකෝස්
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය: 1000kgs
  සැපයුම් හැකියාව:මසකට ටොන් 4000
  වරාය:ෂැංහයි/කිංඩාඕ/ටියැන්ජින්
  ගෙවන්නන්t කාලය:T/T;L/C;D/P;D/A
  CAS අංකය:492-62-6
  පෙනුම:සුදු දියර
  අණුක සූත්‍රය:C6H12O6
  රාක්ක ආයු කාලය:අවුරුදු 2 ක්
  ආරම්භක ස්ථානය:චීනය

 • Best Quality Food Grade Food Additive Sodium cyclamate

  හොඳම තත්ත්වයේ ආහාර ශ්‍රේණියේ ආහාර ආකලන සෝඩියම් සයික්ලේමේට්

  නිෂ්පාදන නාමය:සෝඩියම් සයික්ලේමේට්
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය: 1000kgs
  වර්ගය:CP95/NF13
  සැපයුම් හැකියාව:මසකට ටොන් 6000
  වරාය:ෂැංහයි/කිංඩාඕ/ටියැන්ජින්
  ගෙවන්නන්t වාරය:T/T;L/C;D/P;D/A
  CAS අංකය:139-05-9
  පෙනුම:සුදු පතුරු හෝ ඉඳිකටුවක්
  අණුක සූත්‍රය:C6H12NNaO3S
  රාක්ක ආයු කාලය:අවුරුදු 2 ක්
  ආරම්භක ස්ථානය:චීනය

 • High Quality Sweetener Sodium Saccharin

  උසස් තත්ත්වයේ රසකාරක සෝඩියම් සැචරින්

  නිෂ්පාදන නාමය:සෝඩියම් සැචරින්
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය: 500kgs
  සැපයුම් හැකියාව:මසකට ටොන් 4000
  වරාය:ෂැංහයි/කිංඩාඕ/ටියැන්ජින්
  ගෙවන්නන්t වාරය:T/T;L/C;D/P;D/A
  CAS අංකය:6155-57-3
  පෙනුම:සුදු ස්ඵටික කුඩු
  අණුක සූත්‍රය:C7H4NO3S
  රාක්ක ආයු කාලය:අවුරුදු 2 ක්
  ආරම්භක ස්ථානය:චීනය

 • China Manufacturer Food Additive Liquid Sorbitol

  චීනයේ නිෂ්පාදකයා ආහාර ආකලන ද්රව සෝබිටෝල්

  නිෂ්පාදන නාමය:සෝර්බිටෝල්
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය: 1000kgs
  සැපයුම් හැකියාව:මසකට ටොන් 4000
  වරාය:ෂැංහයි/කිංඩාඕ/ටියැන්ජින්
  ගෙවන්නන්t වාරය:T/T;L/C;D/P;D/A
  CAS අංකය:50-70-4
  පෙනුම:දියර හෝ කුඩු
  අණුක සූත්‍රය:C6H14O6
  රාක්ක ආයු කාලය:අවුරුදු 2 ක්
  ආරම්භක ස්ථානය:චීනය

 • High Quality Stevia Stevioside

  උසස් තත්ත්වයේ Stevia Stevioside

  නිෂ්පාදන නාමය:ස්ටීවියෝසයිඩ්
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය: 1000kgs
  සැපයුම් හැකියාව:මසකට ටොන් 1000ක්
  වරාය:ෂැංහයි/කිංඩාඕ/ටියැන්ජින්
  ගෙවන්නන්t වාරය:T/T;L/C;D/P;D/A
  CAS අංකය:57817-89-7
  පෙනුම:සුදු සිහින් කුඩු
  අණුක සූත්‍රය:C38H60O18
  රාක්ක ආයු කාලය:අවුරුදු 2 ක්
  ආරම්භක ස්ථානය:චීනය

 • Raw Material Food Grade Powder Sucralose for Sweeteners

  රසකාරක සඳහා අමුද්‍රව්‍ය ආහාර ශ්‍රේණියේ සුක්‍රලෝස් කුඩු

  නිෂ්පාදන නාමය:සුක්‍රලෝස්
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය: 1000kgs
  සැපයුම් හැකියාව:මසකට ටොන් 2500
  වරාය:ෂැංහයි/කිංඩාඕ/ටියැන්ජින්
  ගෙවන්නන්t වාරය:T/T;L/C;D/P;D/A
  CAS අංකය:56038-13-2
  පෙනුම:කුඩු හෝ කැටිති
  අණුක සූත්‍රය:C12H19Cl3O8
  රාක්ක ආයු කාලය:අවුරුදු 2 ක්
  ආරම්භක ස්ථානය:චීනය

 • Aspartame

  ඇස්පාර්ටේම්

  නිෂ්පාදනයේ නම: Aspartame

  CAS: 22839-47-0

  අණුක සූත්‍රය:C14H18N2O5

  ඇසුරුම්/ප්‍රවාහනය

  සම්මත පැකේජය ශුද්ධ බර 25kg වේ,

  (1) ද්විත්ව ආහාර ශ්‍රේණියේ චිත්‍රපට බෑග් සමඟ පෙලගැසී ඇති පෙට්ටි හෝ කෙඳි බෙර;

  ② ආහාර ශ්‍රේණියේ ෆිල්ම් ලයිනිං බෑග්වල, කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිවල හෝ ෆයිබර් බැරල්වල ෂෙන්ග්.

  අභිරුචි කළ ඇසුරුම් ද තිබේ.

  ප්රවාහන: අනතුරුදායක නොවන භාණ්ඩ.

 • Food gradePharma grade Dextrose Anhydrous

  ආහාර ශ්‍රේණියේ ඖෂධ ශ්‍රේණියේ ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් නිර්ජලීය

  නිෂ්පාදන නාමය:ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් නිර්ජලීය
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය:1000kgs
  සැපයුම් හැකියාව:මසකට ටොන් 1500
  වරාය:ෂැංහයි/කිංඩාඕ/ටියැන්ජින්
  ගෙවන්නන්t වාරය:T/T;L/C;D/P;D/A
  CAS අංකය:50-99-7
  පෙනුම:සුදු ස්ඵටික කුඩු
  අණුක සූත්‍රය:C6H12O6
  රාක්ක ආයු කාලය:අවුරුදු 2 ක්
  ස්ථානයසම්භවය:චීනය

 • High Quality Sweetener Powder Maltodextrin DE 15-20

  උසස් තත්ත්වයේ රසකාරක කුඩු Maltodextrin DE 15-20

  නිෂ්පාදන නාමය:මැල්ටොඩෙක්ස්ට්රින්
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය: 1000kgs
  සැපයුම් හැකියාව:මසකට ටොන් 4000
  වරාය:ෂැංහයි/කිංඩාඕ/ටියැන්ජින්
  ගෙවන්නන්t වාරය:T/T;L/C;D/P;D/A
  CAS අංකය:9050-36-6
  පෙනුම:සුදු සිට ලා කහ කුඩු
  අණුක සූත්‍රය:(C6H10O5)n
  රාක්ක ආයු කාලය:අවුරුදු 2 ක්
  ආරම්භක ස්ථානය:චීනය

 • High Quality Food Ingredient Polydextrose

  උසස් තත්ත්වයේ ආහාර ද්‍රව්‍ය Polydextrose

  නිෂ්පාදන නාමය:පොලිඩෙක්ස්ට්රෝස්
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය: 1000kgs
  සැපයුම් හැකියාව:
  මසකට ටොන් 1600
  වරාය:
  ෂැංහයි/කිංඩාඕ/ටියැන්ජින්
  ගෙවන්නන්
  t වාරය:T/T;L/C;D/P;D/A
  CAS අංකය:
  68424-04-4
  පෙනුම:සැහැල්ලු කහ කුඩු
  අණුක සූත්‍රය:(C6H10O5)n
  රාක්ක ආයු කාලය:අවුරුදු 2 ක්
  ආරම්භක ස්ථානය:චීනය

12ඊළඟ >>> පිටුව 1/2