ක්‍රියේටීන් මොනොහයිඩ්‍රේට්

 • Creatine Monohydrate

  ක්‍රියේටීන් මොනොහයිඩ්‍රේට්

  නිෂ්පාදන නාමය:ක්‍රියේටීන් මොනොහයිඩ්‍රේට්

  වර්ගය:පෝෂණ අතිරේක

  අංශු ප්රමාණය:200Mesh හෝ 80Mesh

  CAS අංකය:6020-87-7

  ඇසුරුම් කිරීම: 25kg / බෑගය හෝ 25kg / පෙට්ටිය

  (අභිරුචි කළ ඇසුරුම් සඳහා සහාය)

  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය: 500kgs

  ගෙවීමේ කාලය:T/T;L/C;D/P;D/A