ඖෂධ

  • ANTIOXIDANTS ASCORBIC ACID VITAMIN C

    ප්‍රතිඔක්සිකාරක ඇස්කෝර්බික් අම්ලය විටමින් සී

    නිෂ්පාදන ක්‍රමය: ඇස්කෝර්බික් අම්ලය කෘත්‍රිමව සකස් කර හෝ ස්වභාවිකව ඇති වන විවිධ එළවළු ප්‍රභවයන්ගෙන් නිස්සාරණය කර ඇත, එනම් රෝස උකුල්, කළු කරන්ට් ඇතුළු පැඟිරි පලතුරු යුෂ සහ කැප්සිකම් ඇනියම් එල් හි ඉදුණු පලතුරු ය. සාමාන්‍ය කෘතිම ක්‍රියාවලියක් වන්නේ හයිඩ්‍රජනනය කිරීමයි. D-...
    තවත් කියවන්න