ඩිකල්සියම් පොස්පේට්

 • Feed Additive Dicalcium Phosphate DCP

  ආහාර ආකලන Dicalcium පොස්පේට් DCP

  නිෂ්පාදන නාමය:ඩිකල්සියම් පොස්පේට්
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය:1000kgs
  සැපයුම් හැකියාව:4000ඔබගේ/මසකට
  වරාය:Shanghai/Qingdao/Tianjin
  ගෙවන්නන්t වාරය:T/T;L/C;D/P;D/A
  CAS අංකය:7757-93-9

  පෙනුම:කුඩු හෝ කැටිති
  අණුක සූත්‍රය:CaHPO4.2H20
  රාක්ක ආයු කාලය:අවුරුදු 2 ක්
  ආරම්භක ස්ථානය:චීනය