එල්-සිස්ටයින්

 • L-Cysteine

  එල්-සිස්ටයින්

  නිෂ්පාදන නාමය:එල්-සිස්ටයින්

  වර්ගය:ඇමයිනෝ අම්ලය

  CAS අංකය:56-89-3

  ශ්‍රේණිය: ආහාර සහ ඖෂධ ශ්‍රේණිය

  ඇසුරුම්: 25kg / බෙර;

  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය: 500kgs

  ගෙවීමේ කාලය:T/T;L/C;D/P;D/A