ඩීඑල් මැලික් අම්ලය

 • DL Malic Acid

  ඩීඑල් මැලික් අම්ලය

  නිෂ්පාදන නාමය:ඩීඑල් මැලික් අම්ලය

  වර්ගය:ආම්ලිකතා නියාමකයින්

  CAS අංකය:6915-15-7

  ඇසුරුම්: 25kg / බෑගය

  පැලට් නොමැතිව 1x20Fcl එකකට ටොන් 21ක්

  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය: ටොන් 1ක්

  ගෙවීමේ කාලය:T/T;L/C;D/P;D/A