ඇස්පාර්ටේම්

 • Aspartame

  ඇස්පාර්ටේම්

  නිෂ්පාදනයේ නම: Aspartame

  CAS: 22839-47-0

  අණුක සූත්‍රය:C14H18N2O5

  ඇසුරුම්/ප්‍රවාහනය

  සම්මත පැකේජය ශුද්ධ බර 25kg වේ,

  (1) ද්විත්ව ආහාර ශ්‍රේණියේ චිත්‍රපට බෑග් සමඟ පෙලගැසී ඇති පෙට්ටි හෝ කෙඳි බෙර;

  ② ආහාර ශ්‍රේණියේ ෆිල්ම් ලයිනිං බෑග්වල, කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිවල හෝ ෆයිබර් බැරල්වල ෂෙන්ග්.

  අභිරුචි කළ ඇසුරුම් ද තිබේ.

  ප්රවාහන: අනතුරුදායක නොවන භාණ්ඩ.