ඉතින් එතකොට

 • Food Additives Agar Powder

  ආහාර ආකලන Agar කුඩු

  නිෂ්පාදනයේ නම: Agar

  CAS අංකය:9002-18-0

  ශ්රේණිය: ආහාර ශ්රේණිය

  ගබඩා කිරීම: වියළි, ​​සිසිල් සහ සෙවන සහිත ස්ථානයක තබා ඇත

  රාක්ක ආයු කාලය: අවුරුදු 2 යි

  පැකේජය: 25kg / බෙර හෝ 25kg / බෑගය