ඇසිසල්ෆේම් කේ

 • High Purity Sweetener Acesulfame K

  අධි සංශුද්ධ රසකාරක Acesulfame කේ

  නිෂ්පාදනයේ නම: Acesulfame Potassium/Acesulfame K

  CAS අංකය:33665-90-6

  MF:C4H5NO45

  EINECS අංකය:259-715-3

  ආරම්භක ස්ථානය: චීනය

  වර්ගය: පැණි රසකාරකය

  ශ්රේණිය: ආහාර ශ්රේණිය

  ගබඩා: සිසිල් වියළි ස්ථානය

  රාක්ක ආයු කාලය: අවුරුදු 2 යි

  පැකේජය: 25kg / බෙර